KKV munkavállaló VEKOP

A pályázat hozzájárul az egész életen át tartó tanulás célkitűzéséhez, továbbá az Európa 2020 program kapcsán vállalt, Magyarországra vonatkozó célok elérésének fontos eszköze.

 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból ezen cél elérésére elkülönítésre került a forrásokból 1.840.000.000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 36-613 között helyezkedik el a kiíró tervei szerint.

A pályázati konstrukció keretében támogatott tevékenységek között helyezkednek el a képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként. Ebbe beletartoznak az OKJ szerinti szakképzésre felkészítő képzések, a kombinált nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések.

A pályázók köre az alábbi vállalkozásokra terjed ki:

- Az Európai Unió meghatározása alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

- Fontos kitétel, hogy legutolsó lezárt üzleti évükben legalább három fő éves átlagos statisztikai létszámmal rendelkeztek

- A támogatási kérelem benyújtásához szükséges feltétel továbbá, hogy a pályázó vállalkozás minimum egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezzen, amelyet beszámolóval is igazol. Az előtársasági működés ebben az esetben nem veendő figyelembe.

- A pályázó vállalkozásnak kettős könyvvitellel, és magyarországi székhellyel, Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkez gazdasági társaság, szövetkezet esetében magyarországi fiókteleppel kell rendelkeznie.

A pályázat keretében pályázható támogatás összege minimum három, maximum ötven millió forint.

Támogatható tevékenységek köre az alábbi:

- Képzések megvalósítása belső képzés formájában, vagy beszerzett szolgálatásként.

- Képzéshez tartozó előzetes tudásfelmérés, a képzés végeztével elégedettség-mérés

- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Az egyes választható tevékenységek köre (önállóan nem támogatható tevékenységek):

- Projektelőkészítés közbeszerzés vonatkozásában

- Képzések előkészítésének tevékenységei: Ennek előfeltétele a pályázathoz benyújtott, képzési terv alapján releváns személyi, tárgyi, egyéb feltételek megteremtése, amely körébe beletartozik a képzési módszertan, stratégia kialakítása, eljárások kidolgozása, továbbá a munkavállalók esetében képzési igényfelmérés. Abban az esetben, amennyiben a pályázó vállalkozás esetében belső képzés történik, az előkészítés körébe tartozik a képzési anyag, program kidolgozásának tevékenysége.

- Projektmenedzsment kapcsán felmerülő tevékenységek: Az egyes, projektadminisztrációhoz kapcsolódó tevékenységek ellátását biztosító munkavállalók alkalmazása

- A képzéseket megvalósító szervezők, vagy szakértők alkalmazása, illetve a program számára biztosítása.

Fontos pályázati előírás, hogy a képzések időkerete minimum húsz órában van meghatározva, amelyből minimum negyven százaléknak szakmai kompetenciát érintő képzésnek kell lennie, és legfeljebb hét százaléka lehet nyelvi képzés.

Adott, képzésbe bevont munkavállaló esetében a képzési költség nem lehet magasabb, mint 580 000 Ft egy fő esetében, és a súlyozott átlagos óradíj nem lehet magasabb, mint 5 000 Ft/óra.

További korlátozás, hogy legfeljebb 20%-os arányt érheti el a belső képzések aránya.

A projekt keretében előleg igényelhető 50%-os mértékig, de maximálisan 50 millió Ft értékhatárig.

A pályázatok benyújtása 2017 június 1. és 2017 október 31. között lehetséges, kétéves megvalósítási időintervallummal.

 

                                          Az oldalon található dokumentumok a pályazatok.eu tulajdona. - Minden Jog Fenntartva! © 2013                                                  

                                                                                                             

Új Szechenyi Terv   Közbeszerzés   Pályázati Hírek   Állások   Rendezvények    Pályázati Közlemények   Kapcsolat  

                                                                                           

                                                                    A weboldalt a  készítette 2013-ban.